Разсрочване на кредити и редукция на такси в условията на извънредно положение

01.01.1970


    

Съобразявайки се с тежкия период, през който преминаваме всички, от Изи Финанс / MiniZaem.bg / променяме политиката си към на най-силно засегнатите от тежкото икономическо положение, в което се намира страната ни.


Промените, които въвеждаме са следните:


Точка I


За наши клиенти, чиито заеми са просрочени на или след 13.03. 2020 година (след въвеждането на извънредното положение) и които са съкратени или в неплатен отпуск за повече от 20 дни, както и за всички със свободни професии (журналисти, адвокати, счетоводители и т. н.), както и за членовете на семействата на засегнатите групи:


1. При изплащане на изцяло усвоен кредит  се погасяват само лихвата и главницата по заема. Таксите, лихвата, която стандартно се начислява за забавяне и неустойките по кредита се опрощават.


2. При погасяване на вноска по кредит с повече от една месечна вноска, се заплащат отново само допълнителната лихва и главницата по кредита. Лихвата за забавяне, неустойките и таксите се опрощават.


3. При погасяване напълно на усвоен заем се дължи само лихвата и главницата по кредита. Таксите, неустойките, както и лихвата за забавяне се опрощават.


Точка II


За наши клиенти, чиито кредити са просрочени преди въвеждане на извънредното положение (13.03.2020 година), измененията са следните:


Ако имате възможност за изцяло погасяване на усвоения заем, дължими са само допълнителната лихва, главницата и половината от неустойката. Не се дължат лихва за забавяне и допълнителните такси.


Ако е невъзможно изцяло изплащането на усвоения кредит, но предприемете изплащане минимум 50 лв месечно, то няма да бъдете притеснявани по телефона и съдебни процедури срещу вас няма да бъдат предприети.


*Гратисният период по тази точка е в сила до 01.06.2020 година. След този период по ваше искане и след наша преценка условията по кредита могат да бъдат преразгледани.


Изброените изменения в кредитната ни политика са валидни до 30.05.2020 година. След изтичането на този срок, дължимите суми са съобразно договора по кредита или според допълнителните споразумения, ако такива съществуват.


За да бъдат избегнати евентуални злоупотреби се изисква представянето на документи, с които клиентите ни да докажат, че принадлежат към рисковите групи от точка I.


Документите, които трябва да бъдат представени са:


Документи от работодател: 1/ за пускане в неплатен отпуск (задължително се посочва датата и срока на отпуска), 2/документ за прекратяване на трудовите отношения (съкращение).


Документ от НОИ, който удостоверява, че са прекратени трудовите отношения (ако такъв документ не може да бъде издаден от работодателя)


За клиенти упражняващи свободни професии: Изисква се документ от съсловната организация, към която принадлежат.


За лица от домакинствата на засегнатите от извънредното положение: Документ, показващ, че лицето принадлежи към домакинството (удостоверение за сключен граждански брак, удостоверение за раждане и други).


Ако има друг документ, чрез който могат да бъдат доказани обстоятелствата описани в точка I, то той може да бъде представен.


Ако не бъдат представени всички необходими документи по точка I, няма да бъде възможно възползването от облекчените условия по погасяване на кредита.Забележка:


*Индивидуалната преценка за преструктуриране на заеми при минимални вноски (от точка II) ще се извършва при следните критерии: размер и регулярност на вноската, финансовото състояние на клиента след отпадане на извънредното положение и други обстоятелства.
Изберете сума до лв.
лв.
За колко време? до дни
дни
Взимате
0 лв.
Връщате
0 лв.
Вноски
0 бр.
ГПР
48.3 %
Виж погасителен план
Намерете ни
Понеделник – Петък
от 9.00 до 18.00 часа
Събота - от 10 до 17 ч.
Неделя - почивен ден
Намерете ни
За връзка с нас
0700 100 76